Použití hlavního panelu v Windows 11 (2023)

Nepoužívejte hlavní panel jenom kesledování aplikací a zjišťování času. Můžete si ho přizpůsobit mnoha způsoby – změnit barvu, připnout k ní oblíbené aplikace a přesunout nebo změnit uspořádání tlačítek na hlavním panelu. Můžete také zkontrolovat stav baterie a minimalizovat všechny otevřené programy, abyste se mohli podívat na plochu.

Použití hlavního panelu v Windows 11 (1)

Připnutí aplikace na hlavní panel

Připněte aplikaci přímo nahlavní panel a získejte k ní rychlý přístup z plochy. (Pokud budete chtít, můžete aplikaci odepnout.) Můžete to udělat pomocí nabídky Start nebo Seznamu přímých přístupů, který obsahuje seznam nedávno otevřených souborů, složek a webů.

Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte název aplikace, kterou chcete připnout na hlavní panel. Klikněte pravým tlačítkem myši na aplikaci a vyberte Připnout na hlavní panel. Pokud odepínáte, postupujte podle stejných kroků a vyberte Odepnout z hlavního panelu.

Pokud je už aplikace otevřená, vyhledejte tlačítko aplikace na hlavním panelu, tlačítko stiskněte apodržte apak potáhněte prstem nahoru, dokud se nezobrazí seznam aplikací. Používáte-li myš, vyhledejte na hlavním panelu tlačítko ikony aplikace, na toto tlačítko klikněte pravým tlačítkem a pak vyberte Připnout na hlavní panel. Pokud chcete aplikaci odepnout, postupujte stejně a vyberte Odepnout z hlavního panelu.

Změna nastavení hlavního panelu

Hlavní panel můžete přizpůsobit přímo zesamotného panelu. Pokud chcete najednou změnit více vlastností hlavního panelu, použijte Nastavení hlavního panelu. Stiskněte a podržte nebo klikněte pravým tlačítkem myši na libovolné prázdné místo na hlavním panelu a pak vyberte Nastavení hlavního panelu.

V nastavení hlavního paneluse posouváním zobrazíte možnosti přizpůsobení, velikosti, výběru ikon a dalších možností.

Výběrem kteréhokoli znásledujících odkazů zobrazíte další informace:

Pokud chcete změnit barvu hlavního panelu, vyberte Start > Nastavení > Přizpůsobení > Barvy > Barva zvýraznění. Zapněte možnost Zobrazit barvu zvýraznění na obrazovce Starta na hlavním panelu. Tím změníte barvu hlavního panelu na barvu celého motivu.

Otevření nastavení Barev

Hlavní panel je obvykle uprostřed plochy, ale můžete ho taky přesunout na pravou stranu plochy. Stiskněte a podržte libovolné prázdné místo na hlavním panelu nebo na něj klikněte pravým tlačítkem myši. Vyberte Nastavení hlavního panelu > chování hlavního panelu > zarovnání hlavního panelu a pak vyberte Na střed nebo doleva.

Otevření nastavení hlavního panelu

Kdykoli budete chtít změnit pořadí tlačítek aplikací na hlavním panelu, stačí přetáhnout příslušné tlačítko z jeho současného místa na jiné.

(Video) How To Customize Windows 11 Taskbar

Symbol oznámení na tlačítku na hlavním panelu slouží jako upozornění, že se v aplikaci buď něco děje, nebo že je třeba vaplikaci něco provést.

Symbol zvonku u aplikace Budíky a hodiny vás například upozorňuje na aktivní budík, který vás upozorní v čase, který jste nastavili. Tato funkce je ve výchozím nastavení zapnutá, ale pokud chcete mít jistotu, že je zapnutá (nebo ji chcete vypnout), stiskněte a podržte nebo klikněte pravým tlačítkem myši na libovolné prázdné místo na hlavním panelu, vyberte Nastavení hlavního panelu ,přejděte na Chování hlavního panelu a zvolte Zobrazit odznáčky v aplikacích na hlavnímpanelu.

Otevření nastavení hlavního panelu

Využijte funkci Náhled a podívejte se, co máte na ploše zavšemi otevřenými okny.

 1. Podívejte se, co je na ploše za otevřenými okny. Stiskněte a podržte nebo klikněte pravým tlačítkem myši na libovolné prázdné místo na hlavním panelu, vyberte Nastavení hlavníhopanelu a pak zvolte Vybrat vzdálenou část hlavního panelu a zobrazte plochu v části Chování hlavního panelu a zobrazte si náhled plochy.
  Otevření nastavení hlavního panelu

 2. Plochu zobrazíte stisknutím krajně pravého okraje hlavního panelu.

 3. Pokud chcete obnovit zobrazení všech otevřených oken, stiskněte ještě jednou okraj.

Hlavní panel můžete skrývat podle toho, jestli jste v režimu plochy nebo v tabletovém režimu. Stiskněte a podržte nebo klikněte pravým tlačítkem myši na libovolné prázdné místo na hlavním panelu, vyberte Nastavení hlavníhopanelu a zvolte Automaticky skrýt úkol rv části Chování hlavního panelu.

Otevření nastavení hlavního panelu

Nepoužívejte hlavní panel jenom kesledování aplikací a zjišťování času. Můžete si ho přizpůsobit mnoha způsoby – změnit barvu a velikost, připnout k ní oblíbené aplikace, přesunout ji na obrazovku a změnit uspořádání nebo změnu velikosti tlačítek na hlavním panelu.Můžete také uzamknout hlavní panel, abyste si mohli zachovat možnosti, zkontrolovat stav baterie a minimalizovat všechny otevřené programy, abyste se mohli podívat na plochu.

Použití hlavního panelu v Windows 11 (2)

Připnutí aplikace na hlavní panel

Připněte aplikaci přímo nahlavní panel a získejte k ní rychlý přístup z plochy. (Pokud budete chtít, můžete aplikaci odepnout.) Můžete to udělat pomocí nabídky Start nebo Seznamu přímých přístupů, který obsahuje seznam nedávno otevřených souborů, složek a webů.

Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte název aplikace, kterou chcete připnout na hlavní panel. Vyberte Další >Připnout na hlavní panel . Pokud chcete aplikaci odepnout, postupujte stejně a vyberte Odepnout z hlavního panelu.

(Video) Unbelievable Hack: Shift Start Button in Windows 11!

Pokud je už aplikace otevřená, vyhledejte tlačítko aplikace na hlavním panelu, tlačítko stiskněte apodržte apak potáhněte prstem nahoru, dokud se nezobrazí seznam aplikací. Pokud používáte myš, vyhledejte tlačítko ikony aplikace na hlavním panelu, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a pak vyberte Připnout na hlavní panel. Pokud odepínáte, postupujte podle stejných kroků a vyberte Odepnout z hlavního panelu .

Použití hlavního panelu v Windows 11 (3)

Změna nastavení hlavního panelu

Hlavní panel můžete přizpůsobit přímo zesamotného panelu. Pokud chcete najednou změnit více vlastností hlavního panelu, použijte Nastavení hlavního panelu. Stiskněte a podržte libovolné prázdné místo na hlavním panelu nebo na něj klikněte pravým tlačítkem myši a pak vyberte Hlavní panel.

Použití hlavního panelu v Windows 11 (4)

V nastavení hlavního panelu můžete posouváním zobrazit možnosti přizpůsobení, velikosti, výběru ikon, informací o baterii a mnoho dalšího.

Výběrem kteréhokoli znásledujících odkazů zobrazíte další informace:

Pokud chcete změnit barvu hlavního panelu, vyberte Start > Nastavení > Přizpůsobení > Barvy > Zobrazit barvu zvýraznění na následujících površích. Vyberte Nabídka Start, hlavní panel a centrum akcí. Tím změníte barvu hlavního panelu na barvu celého motivu.

Otevření nastavení Barev

Zamknutí hlavního panelu je užitečné, když potřebujete zajistit, aby panel zůstal tak, jak jste honastavili. Když později u hlavního panelu budete chtít provést změny nebo změnit jeho umístění, můžete ho zase odemknout. Stiskněte a podržte libovolné prázdné místo na hlavním panelu (nebo na něj klikněte pravým tlačítkem), vyberte Nastavení hlavního panelu a pak zapněte možnost Uzamknout hlavní panel.

Otevření nastavení hlavního panelu

Pokud je možnost Uzamknout hlavní panel označená zaškrtnutím, panel už je zamknutý. Pokud chcete toto nastavení vypnout, vyberte Uzamknout hlavní panel nebo přejděte do Nastavení hlavního panelu a nastavte tuto možnost na Vypnuto.

Pokud máte více monitorů, které zobrazují hlavní panel, uvidíte možnost Zamknout všechny hlavní panely.

Hlavní panel se obvykle nachází na spodním okraji plochy, ale můžete ho přesunout na jednu ze stran nebo nahorní okraj plochy. Když je hlavní panel odemknutý, můžete změnit jeho umístění. Informace o zamčení hlavního panelu najdete v tématu Zamknutí a odemknutí hlavního panelu.Až potvrdíte, že je hlavní panel odemknutý, stiskněte a podržte libovolné prázdné místo na hlavním panelu nebo na něj klikněte pravým tlačítkem myši. Vyberte Nastavení hlavního panelu > Umístění hlavního panelu na obrazovce a pak vyberte Vlevo, Nahoře, Vpravo nebo Dole.

Otevření nastavení hlavního panelu

(Video) Windows 11 - jak přemístit Start a ikony doleva?

Stejně jako v u mnoha jiných změn na hlavním panelu musíte nejprve hlavní panel odemknout. Pak přesuňte ukazatel přes okraj hlavního panelu, dokud se ukazatel nezmění na dvojitou šipku. Přetáhněte okraj na požadovanou velikost a pusťte tlačítko.

Pokud chcete přidat ikonu baterie na hlavní panel, vyberte Start> Nastavení > Přizpůsobení > Hlavní panel a pak se podívejte na oznamovací oblast. Zvolte Vybrat, které ikony se budou zobrazovat na hlavním panelu a přepněte možnostNapájení do polohyZapnuto.

Otevření nastavení hlavního panelu

Stav baterie můžete zkontrolovat tak, že vyberete ikonu baterie na hlavním panelu.

Použití hlavního panelu v Windows 11 (5)

Poznámka:Než budete moct vybrat ikonu baterie, budete možná muset vybrat ikonu se šipkou nahoru a zobrazit tak skryté ikony. Možnost Napájení není dostupná u systémů bez baterie.

Kdykoli budete chtít změnit pořadí tlačítek aplikací na hlavním panelu, stačí přetáhnout příslušné tlačítko z jeho současného místa na jiné.

Můžete také chtít nastavit, jak se mají tlačítka na hlavním panelu seskupovat – obzvlášť, když máte otevřených více oken. Ve výchozím nastavení se všechny otevřené soubory ze stejné aplikace vždy seskupí dohromady, i když jste je třeba neotevřeli bezprostředně po sobě.

Pokud chcete změnit způsob seskupení tlačítek na hlavním panelu, stiskněte a podržte nebo klikněte pravým tlačítkem myši na libovolné prázdné místo na hlavním panelu, vyberte Nastavení hlavního panelu > Sloučit tlačítka na hlavním panelu a pak vyberte ze seznamu:

 • Vždy, skrýt popisky. Toto je výchozí nastavení. Každá aplikace se zobrazí jako jedno tlačítko bez popisku, a to i v případě, že máte v aplikaci otevřeno více oken.

 • Při zaplnění hlavního panelu. Toto nastavení znázorňuje jednotlivá okna jako samostatná tlačítka s popisky. Jakmile se hlavní panel zaplní, aplikace s více otevřenými okny se sbalí do jednoho tlačítka aplikace. Když toto tlačítko vyberete, zobrazí se seznam otevřených oken.

 • Nikdy. Při tomto nastavení se každé okno zobrazí jako jedno tlačítko s popiskem. Tlačítka se nikdy neslučují, bez ohledu na to, kolik je otevřených oken. Čím víc aplikací a oken otevřete, tím jsou tlačítka menší. Nakonec se budou posouvat.

Pokud používáte více displejů, můžete si pro další displeje vybrat jinou možnost.Vyberte Nastavení hlavního panelu > více monitorů> Tlačítka na hlavním panelu najinýchhlavním panelu.U těchto displejů vyberte možnost Vždy, skrýt popisky, Když je hlavní panel plný aNikdy.

(Video) Úvod do Windows 10 - Ovládací panely #11

Použití hlavního panelu v Windows 11 (6)

Pokud chcete na hlavním panelu zobrazit víc aplikací, můžete začít používat menší verze tlačítek. Stiskněte a podržte libovolné prázdné místo na hlavním panelu nebo na něj klikněte pravým tlačítkem myši, vyberte Nastavení hlavního panelu a pak v části Použít malá tlačítka na hlavním panelu vyberte Možnost Za.Výběrem možnosti Vypnuto se vrátíte k větším tlačítkům na hlavním panelu.

Otevření nastavení hlavního panelu

Poznámka:Na malých tlačítkách hlavního panelu se nezobrazují oznámení.

Symbol oznámení na tlačítku na hlavním panelu slouží jako upozornění, že se v aplikaci buď něco děje, nebo že je třeba vaplikaci něco provést.

Symbol zvonku u aplikace Budíky a hodiny vás například upozorňuje na aktivní budík, který vás upozorní v čase, který jste nastavili. Tato funkce je ve výchozím nastavení zapnutá, ale pokud se chcete ujistit, že je zapnutá (nebo ji vypnout), stiskněte a podržte libovolné prázdné místo na hlavním panelu (nebo na něj klikněte pravým tlačítkem), pak vyberte Nastavení hlavního panelu a přejděte na nastavení Zobrazovat oznámení na tlačítkách na hlavním panelu.

Otevření nastavení hlavního panelu

Využijte funkci Náhled a podívejte se, co máte na ploše zavšemi otevřenými okny.

 1. Stiskněte a podržte libovolné prázdné místo na hlavním panelu nebo na něj klikněte pravým tlačítkem myši, vyberte Nastavení hlavního panelu a pak zapněte možnost Použít náhled k zobrazení náhledu plochy, když přesunete myš na tlačítko Zobrazit plochu na konci hlavního panelu.
  Otevření nastavení hlavního panelu

 2. Plocha se zobrazí, když přesunete ukazatel myši přes pravý okraj hlavního panelu (nebo ho stisknete a podržíte).

 3. Pokud chcete obnovit zobrazení všech otevřených oken, přesuňte ukazatel pryč nebo stiskněte a podržte okraj ještě jednou.

Použití hlavního panelu v Windows 11 (7)

Hlavní panel můžete skrývat podle toho, jestli jste v režimu plochy nebo v tabletovém režimu. Stiskněte a podržte nebo klikněte pravým tlačítkem myši na libovolné prázdné místo na hlavním panelu, vyberte Nastavení hlavního panelu a pak zapněte možnost Automaticky skrýt hlavní panel v režimu plochy nebo Automaticky skrýt hlavní panel v režimu tabletu (nebo obojí).

(Video) How to fix windows 11 taskbar not working

Otevření nastavení hlavního panelu

FAQs

Jak přidat zástupce na hlavní panel Windows 11? ›

Přidání zástupců na plochu

Stiskněte a podržte plochu (nebo na ni klikněte pravým tlačítkem) a vyberte Nový > Zástupce.

Jak odemknout hlavní panel Windows 11? ›

Až potvrdíte, že je hlavní panel odemknutý, stiskněte a podržte libovolné prázdné místo na hlavním panelu nebo na něj klikněte pravým tlačítkem myši. Vyberte Nastavení hlavního panelu > Umístění hlavního panelu na obrazovce a pak vyberte Vlevo, Nahoře, Vpravo nebo Dole." Přesně tak.

Jak nastavit hlavní panel? ›

Podržte první tlačítko myši a přetáhněte ukazatel myši na místo na obrazovce, kam chcete umístit hlavní panel. Hlavní panel lze umístit například svisle na pravé straně obrazovky. Jakmile přesunete ukazatel myši na místo na obrazovce, kam chcete umístit hlavní panel, uvolněte tlačítko myši.

Jak připnout webovou stránku na hlavní panel? ›

Klikněte pravým tlačítkem myšiZa podržení klávesy control klikněte na ouško panelu, ze kterého chcete udělat připnutý panel, a v nabídce zvolte Připnout panel.

Jak dát ikonu na plochu Windows 11? ›

Přidání ikon, jako je Tento počítač, Koš a další, na plochu:
 1. Vyberte tlačítko Start a potom vyberte Nastavení > Přizpůsobení > Motivy.
 2. V části Motivy> Související nastavení vyberte Nastavení ikon na ploše.
 3. Vyberte ikony, které byste chtěli mít na ploše, a pak vyberte Použít a OK.

Jak změnit barvu hlavního panelu? ›

Kroky ke změně nabídky Start a barvy hlavního panelu v systému Windows 11
 1. Klikněte na tlačítko Home (Start(ve Windows 11 a vyberte)Nastavení) dosáhnout Nastavení. ...
 2. Přes Nastavení , vyberte záložku (Personalizace) Přizpůsobitelné.
 3. V pravém podokně klikněte na možnost (Barvy) dosáhnout Barvy.

Jak připnout aplikaci na hlavní panel Windows 11? ›

Připnutí aplikace z nabídky Start

Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte název aplikace, kterou chcete připnout na hlavní panel. Klikněte pravým tlačítkem myši na aplikaci a vyberte Připnout na hlavní panel. Pokud odepínáte, postupujte podle stejných kroků a vyberte Odepnout z hlavního panelu.

Jak připnout aplikaci na hlavní panel? ›

 1. Podržte aplikaci, potom prst zvedněte. Pokud aplikace nabízí zkratky, zobrazí se jejich seznam.
 2. Klepněte na zkratku a podržte ji.
 3. Přetáhněte zkratku na požadované místo. Zdvihněte prst.

Co znamená Uzamknout hlavní panel? ›

Pokud máte na hlavním panelu všechny zástupce programů (ikony) a další již nechcete přidávat, můžete si tuto „lištu“ zamknout. Stačí na ni kliknout pravým „myšítkem“ a zvolit „Uzamknout hlavní panel„. Pokud byste v budoucnu chtěli nějakou tu další ikonku přidat, stejně tak panel odemknete.

Co je hlavní panel ve Windows? ›

Obvykle se v Microsoft Windows vyskytuje hlavní panel v dolní části obrazovky a zleva doprava zpravidla obsahuje tlačítko nabídka Start, rychlé vyhledávání, ikony běžících programů, oznamovací oblast a hodiny.

Proč mi nefunguje hlavní panel? ›

Příčina toho, že hlavní panel systému Windows 10 neodpovídá

Hlavní panel systému Windows 10 může být zmrazen z různých důvodů, včetně neúplné aktualizace operačního systému, chyby aktualizace, poškozených systémových souborů nebo poškozených souborů uživatelských účtů.

Jak změnit vzhled Windows 11? ›

Vyberte Start > Nastavení > Přizpůsobení > Barvy. Pak vedle možnosti Zvolte svůj režim zvolte tmavý, světlý nebo vlastní režim.

Jak vytvořit odkaz na webovou stránku na plochu? ›

Klikněte na zámek nacházející se v adresním řádku nalevo od adresy a držte tlačítko myši stisknuté. Přesuňte ukazatel myši na plochu a poté uvolněte tlačítko myši. Tím se vytvoří zástupce této stránky.

Jak připnout Chrome na hlavní panel? ›

V počítači spusťte Chrome. Na hlavním panelu Windows ve spodní části obrazovky klikněte na Chrome pravým tlačítkem. Klikněte na Připnout na hlavní panel.

Jak vytvořit zástupce? ›

Použijte kontextovou nabídku
 1. Klikněte na složku pravým tlačítkem.
 2. Zvolte Vytvořit zástupce na ploše.

Jak si nastavit ikony? ›

Abychom vstoupili do nastavení ikon, stiskneme položku Vzhled a chování. Hned prvním nastavením je Motiv ikon, což je přesně to, co ke změně ikon potřebujeme. Výběrem této položky se nám zobrazí všechny balíčky ikon, které máme v zařízení nainstalovány. K jejich aplikaci na ně stačí pouze ťuknout.

Jak otevřít druhou plochu? ›

Více ploch v Windows
 1. Na hlavním panelu vyberte ikonu Zobrazení úkolů a pak vyberte Nová plocha.
 2. Otevřete aplikace, které chcete na této ploše používat.
 3. Pokud chcete přepnout na jinou plochu, znovu vyberte Zobrazení úkolů.

Jak zobrazit plochu? ›

Zobrazení plochy pomocí klávesové zkratky

Nejpomalejším způsobem je jedno okno po druhém ručně minimalizovat myší. Jen o něco rychlejší je minimalizace jednoho okna po druhém pomocí klávesové zkratky Win+šipka dolů.

Kde jsou Ovládací panely? ›

Do vyhledávacího pole vedle tlačítka Start na hlavním panelu a zadejte ovládací panely. Zvolte Ovládací panely v seznamu výsledků. Poznámka: Mnoho funkcí Ovládacích panelů je v jednodušší a rychlejší podobě v Nastavení .

Jak odemknout spodní listu? ›

Když chytneš hranu lišty objeví se šipky? Pokud ne, je lišta jenom zamknutá. Odemkni ji. Klikni pravým tlačítkem myši na volném místě hlavního panelu a zvol volbu Uzamknout hlavní panel.

Jak připnout složku na hlavní panel Windows 10? ›

Klepněte na něj pravým tlačítkem a v nabídce vyberte Připnout na hlavní panel. Ikona je trvale připnutá na hlavním panelu. Chcete-li změnit pořadí ikon, vyberte je a přetáhněte na požadované místo. Případně přetáhněte zástupce programu na ploše na hlavní panel.

Jak připnout program na start? ›

Připnutí aplikací do nabídky Start a jejich odepnutí
 1. Na hlavním panelu vyberte Start.
 2. V části Doporučené vyberte Další a přejděte k aplikaci, kterou chcete připnout. ...
 3. Stiskněte a podržte aplikaci (nebo na něj klikněte pravým tlačítkem) a pak vyberte Připnout na Start.

Jak upravit Windows 11? ›

Služba Windows Update v Nastavení (doporučeno)

Pokud chcete zkontrolovat, jestli je systém Windows 11 pro vaše zařízení připravený, vyberte Start > Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update > Vyhledat aktualizace.

Jak uložit soubor na plochu? ›

Nebo uložte na jiné místo, třeba na plochu.
 1. Přejděte na Soubor > Uložit jako (nebo Uložit kopii).
 2. Vyberte OneDrive, abyste si k dokumentu zajistili přístup odkudkoli. Uložte osobní soubory do OneDrive – osobnía pracovní soubory na firemní OneDrive nebo SharePoint webu. ...
 3. Zadejte název a vyberte Uložit.

Jak přidat widget na plochu? ›

Přidání widgetu
 1. Podržte prázdné místo na ploše.
 2. Klepněte na Widgety .
 3. Klepněte na widget a podržte jej. Zobrazí se obrázky vašich ploch.
 4. Přetáhněte widget na požadované místo. Zdvihněte prst.

Co to je widget? ›

Díky widgetům můžete jedním pohledem získávat aktuální informace ze svých oblíbených aplikací. Chcete-li mít své oblíbené informace na dosah ruky, můžete na ploše a zamčené obrazovce používat widgety. Nebo můžete widgety používat ze zobrazení Dnes přejetím doprava z plochy nebo zamčené obrazovky.

Jak psát poznámky na plochu? ›

Pokud chcete rychle vytvořit novou poznámku, můžete Rychlé poznámky připnout na hlavní panel Windows. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Rychlé poznámky na hlavním panelu a potom klikněte na Připnout na hlavní panel.

Jak nastavit spodní listu? ›

nejjistější způsob nastavení a přesunu je tento: Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Start a zvolte Vlastnosti. Klikněte na záložku Hlavní panel a v rámci něj najděte rozbalovací menu Umístění hlavního panelu na obrazovce. V něm si jednoduše vyberte umístění panelu (Nahoře, dole, vlevo, vpravo).

Jak mít průhledný panel? ›

Jak zprůhlednit či zneprůhlednit hlavní panel

Klikněte na Start -> Nastavení -> Přizpůsobení. Na levé straně přejděte na záložku Barvy. Napravo nyní níže najdete přepínač Efekty průhlednosti. Zvolte Zapnuto pro aktivaci průhlednosti a Vypnuto pro deaktivování.

Jak schovat lištu? ›

Řešení
 1. Vyberte Start a Nastavení .
 2. Vyberte Přizpůsobení . Přejděte dolů a vyberte Hlavní panel .
 3. Přejděte dolů na Chování hlavního panelu . Rozbalte možnost a zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky skrýt hlavní panel .

Jak vypnout náhledy spuštěných aplikaci na hlavním panelu Windows 10? ›

Pokud vidíte Správce úloh ve zjednodušeném zobrazení klikněte na »Více informací«. Na kartě Procesy najděte proces s názvem Průzkumník Windows. Klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte možnost »Restartovat«. Po najetí kurzorem myši na spuštěnou aplikaci se již miniaturní náhled nezobrazí.

Jak opravit Hlavní panel? ›

K opravě zmrazeného hlavního panelu použijte PowerShell

Krok 1: Také stiskněte Ctrl + Shift + Esc současně spusťte Správce úloh. Krok 2: Přejděte na Služby kartu a hledejte mpssvc (Windows Defender Firewall). Ujistěte se, že služba běží. Pokud tomu tak není, měli byste na něj kliknout pravým tlačítkem a vybrat Start .

Jak zmenšit Hlavní panel Windows 11? ›

Změňte velikost hlavního panelu pomocí Editoru registru
 1. klepněte na Tlačítko nabídky Start . ...
 2. Poté klikněte na „Editor registru. ...
 3. v adresním řádku editoru registru (Editor registru), zadejte následující cestu: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced.

Jak vrátit lištu na plochu? ›

Jak vrátit lištu Google?
 1. Na telefonu nebo tabletu Android otevřete aplikaci Google .
 2. Vpravo nahoře klepněte na svou profilovou fotku nebo iniciálu Nastavení Widget Vyhledávání Přizpůsobit widget.
 3. Ve spodní části klepněte na Obnovit výchozí styl. Hotovo.

Ve kterém dialogovém okně ovládacích panelu lze ve Windows 10 změnit standardní formát data čísla nebo měny? ›

Klikněte na tlačítko Start a pak klikněte na Ovládací panely. Klikněte na Změnit datum, čas nebo formáty čísel. Zobrazí se dialogové okno Oblast. Na kartě Formáty vyberte v rozevíracím seznamu formát, který chcete změnit.

Kde je start ve Windows 11? ›

Tip: K nastavení Start se dostanete také tak, že v samotné nabídce Start podržíte a vyberete (nebo na ně kliknete pravým tlačítkem) a vyberete Nastavení Start. V nabídce Start můžete najít aplikace, nastavení i soubory. Stačí vybrat Start na hlavním panelu.

Jak změnit vzhled Windows 10? ›

Otevřete »Start | Nastavení | Přizpůsobení | Motivy«. V okně »Motivy« klikněte na odkaz »Nastavení motivu«. Otevře se okno Ovládacích panelů s několika základními a vašimi nastavenými motivy. V dolní části okna vidíte aktuální nastavení pozadí plochy, barvy, zvuků a šetřiče obrazovky.

Co znamená vytvořit zástupce? ›

Zástupce odkazuje na jiný soubor nebo složku. Zástupce můžete používat na svém nebo sdíleném disku. Zástupci jsou viditelní pro všechny s přístupem ke složce nebo disku. Zástupci odkazují zpět na původní soubor, takže máte vždy aktuální informace.

Jak odeslat webovou stránku? ›

Jak poslat e-mailem odkaz na webovou stránku
 1. Klepněte pravým tlačítkem myši nebo klepněte a podržte v těle zprávy.
 2. Vyberte možnost vložit pro vložení URL do e-mailu.
 3. E-mail odešlete jako obvykle.
Mar 17, 2022

Jak vložit internetovou stránku na plochu Iphone? ›

Přidání ikony webové stránky na plochu

Na plochu iPhonu můžete přidat ikony často navštěvovaných webových stránek, abyste k nim měli rychlý přístup. v řádku nabídek, posuňte se v seznamu voleb dolů a klepněte na volbu Přidat na plochu.

Jak si nastavit hlavní prohlížeč? ›

Nastavení Chromu jako výchozího webového prohlížeče
 1. Na zařízení Android otevřete Nastavení .
 2. Klepněte na Aplikace.
 3. V sekci Obecné klepněte na Výchozí aplikace.
 4. Klepněte na Prohlížeč Chrome .

Jak nastavit výchozí stránku? ›

Výběr domovské stránky
 1. Na počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Nastavení.
 3. V části Vzhled zapněte možnost Zobrazit tlačítko Domovská stránka.
 4. Pod možností Zobrazit tlačítko domovská stránka vyberte, zda chcete použít stránku Nová karta, nebo vlastní stránku.

Jak vytvořit zástupce webové stránky na ploše? ›

Připnutí webové stránky na poličku
 1. Otevřete v Chromu webovou stránku.
 2. Vyberte ikonu možností Další nástroje. Vytvořit zkratku.
 3. V rohu obrazovky vyberte Spouštěč .
 4. V seznamu aplikací a zkratek klikněte pravým tlačítkem na požadovanou ikonu.
 5. Vyberte Připnout k poličce.

Jak umístit zástupce na plochu? ›

Přidání na plochy
 1. Přejeďte prstem ze spodní části obrazovky nahoru. Další informace o otevírání aplikací
 2. Dotkněte se aplikace a přetáhněte ji. Zobrazí se obrázky jednotlivých ploch.
 3. Přetáhněte aplikaci na požadované místo. Zdvihněte prst.

Jak vrátit aplikaci na plochu? ›

2. Chcete-li umístit aplikaci ze šuplíku na obrazovku plochy, stačí dlouze stisknout požadovanou aplikaci a přetáhnout ji na plochu. Poznámka: Některé tablets nemusí mít zásuvku aplikací.

Videos

1. Windows 10 - Split Screen & Snap Assist - How to Use Multitasking Feature - Divide by Side Tutorial
(Professor Adam Morgan)
2. 3 triky Windows 11, které jste možná přehlédli (hlavní panel vlevo, minihledání, rozložení skupin)
(ITLEKTOR)
3. Skryté funkce, které ve Windows 11 (možná) neznáte
(TECHFEED)
4. 7 věcí, které nás štvou na Windows 11 🤦‍♂️
(TECHFEED)
5. Windows 10 hlavní panel jak upravovat hlavní panel ve Windows 10, jak skrýt hlavní panel Main panel
(ICT TOTI)
6. Make the WINDOWS 10 taskbar look like WINDOWS 11 (no third-party apps) + Windows 11 Wallpaper
(How to do - Zau)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Eusebia Nader

Last Updated: 01/05/2023

Views: 6710

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Eusebia Nader

Birthday: 1994-11-11

Address: Apt. 721 977 Ebert Meadows, Jereville, GA 73618-6603

Phone: +2316203969400

Job: International Farming Consultant

Hobby: Reading, Photography, Shooting, Singing, Magic, Kayaking, Mushroom hunting

Introduction: My name is Eusebia Nader, I am a encouraging, brainy, lively, nice, famous, healthy, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.