Spárování zařízení Bluetooth ve Windows (2023)

Windows 11 Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 Další...Méně

S počítačem můžete spárovat různé druhy zařízení Bluetooth včetně klávesnic, myší, telefonů, reproduktorů aspousty dalších. K tomu musí mít počítač Bluetooth. Některé počítače, jako jsou přenosné počítače atablety, mají Bluetooth integrovaný. Pokud ji váš počítač nemá, můžete k jeho portu USB připojit adaptér Bluetooth srozhraním USB.

Windows 11Windows10Windows 8.1Windows 7

Než začnete, ujistěte se, že váš Windows 11 počítač podporuje Bluetooth. Další informace o tom, jak to zkontrolovat, najdete v článku Řešení problémů s Bluetooth ve Windows. Pokud potřebujete pomoc s přidáním zařízení bez funkcí Bluetooth, přečtěte si článek Přidání zařízení do počítače s Windows.

Zapnutí Bluetooth

Až zkontrolujete, že váš Windows 11 počítač podporuje Bluetooth, budete ho muset zapnout. Postup:

 • V Nastavení:Vyberte Start > Nastavení > zařízení Bluetooth & a pak zapněte Bluetooth .

 • V rychlém nastavení:Rychlé nastavení Bluetooth najdete tak, že vyberete ikonu Síť, Zvuk nebo Baterie () vedle času a data na pravé straně hlavního panelu. Vyberte Bluetooth a zapněte ho. Pokud je zapnutá bez připojených zařízení Bluetooth, může se zobrazit jako Nepřipojené .

  (Video) Jak připojit bluetooth sluchátka k PC (2020)

  Spárování zařízení Bluetooth ve Windows (1)Pokud v rychlém nastavení nevidíte Bluetooth, možná ho budete muset přidat. Další informace najdete v článku Změna oznámení a rychlého nastavení v Windows 11.

Spárování zařízení Bluetooth

 1. Zapněte zařízení Bluetooth a nastavte ho jako zjistitelné. Způsob nastavení zjistitelnosti se u různých zařízení liší. Postup zjistíte na zařízení nebo se podívejte na web výrobce.

 2. Na počítači vyberte ikony Síť , Zvuk nebo Baterie () vedle času a data na pravé straně hlavního panelu.

 3. V rychlém nastavení Bluetooth vyberte Spravovat zařízení Bluetooth a pak vyberte zařízení v části Nespárované.

  Spárování zařízení Bluetooth ve Windows (2)

 4. Postupujte podle dalších pokynů, pokud se zobrazí, a pak vyberte Hotovo.

Zařízení Bluetooth a počítač se obvykle automaticky připojí, když jsou ve vzájemném dosahu a funkce Bluetooth je zapnutá.

Spárování tiskárny nebo skeneru přes Bluetooth

 1. Tiskárnu nebo skener s Bluetooth zapněte a nastavte toto zařízení jako zjistitelné. Způsob nastavení zjistitelnosti se u různých zařízení liší. Postup zjistíte na zařízení nebo se podívejte na web výrobce.

 2. Vyberte Start > Nastavení > zařízení Bluetooth & > Tiskárny & skenery > Přidat zařízení. Počkejte, až se najdou blízké tiskárny, zvolte tu, kterou chcete použít, a pak vyberte Přidat zařízení.

Pokud máte potíže s instalací tiskárny nebo skeneru, podívejte se na článek Oprava problémů s tiskárnou nebo Instalace a použití skeneru ve Windows.

Spárování zařízení Bluetooth pomocí Rychlého párování

Rychlé párování v Windows 11 umožňuje rychle spárovat podporované zařízení Bluetooth s počítačem. Pokud zařízení Bluetooth podporuje Rychlé párování, obdržíte oznámení, když bude poblíž a nastavíte ho do režimu párování, aby bylo zjistitelné.

 1. Zapněte zařízení Bluetooth, které podporuje Rychlé párování, a nastavte ho jako zjistitelné. Způsob nastavení zjistitelnosti se u různých zařízení liší. Postup zjistíte na zařízení nebo se navštivte na web výrobce a vyhledejte další informace.

 2. Pokud rychlé párování používáte poprvé, vyberte ano, když se zobrazí dotaz, jestli chcete dostávat oznámení a používat rychlé párování.

 3. Když se zobrazí oznámení, že bylo nalezeno nové zařízení Bluetooth, vyberte Připojit.

Než začnete, ujistěte se, že váš počítač s Windows 10 podporuje Bluetooth. Další informace o tom, jak to zkontrolovat, najdete v článku Řešení problémů s Bluetooth ve Windows 10. Pokud potřebujete pomoct s přidáním zařízení bez Bluetooth, podívejte se na článek Přidání zařízení do počítače s Windows 10.

(Video) Jak připojit bluetooth sluchátka k PC - zapnout bluetooth na stolním PC ve Windows 10 - usb adapter

Zapnutí Bluetooth

Po kontrole, že váš počítač s Windows 10 podporuje Bluetooth, musíte Bluetooth zapnout. Postup:

V Nastavení:Vyberte Start > Nastavení > Zařízení > Bluetooth & jiná zařízení a zapněte Bluetooth.

Zapnutí Bluetooth v Nastavení

V centru akcí:Centrum akcí najdete vedle zobrazení času a data na hlavním panelu. Na hlavním panelu vyberte Centrum akcí ( nebo ) a pak vyberte Bluetooth a zapněte ho. Pokud je tato možnost vypnutá, může se zobrazit jako Nepřipojeno.

Pokud v Centru akcí možnost Bluetooth nevidíte, můžete to změnit takto:

 • Rozbalte rychlé akce. Na hlavním panelu vyberte Centrum akcí ( nebo ) > Rozbalit. Bluetooth by se měl zobrazit tady. Zobrazí se jakoBluetoothneboNepřipojeno.

 • Přidejte Bluetooth do Centra akcí. Vyberte Start > Nastavení > Systémová oznámení > & akce > Rychlé akce. Přejděte naPřidat nebo odebrat rychlé akcea zapněte Bluetooth.

Poznámka:Další informace, jak můžete změnit to, které aplikace a nastavení se zobrazují v Centru akcí, najdete v článku Změna nastavení oznámení a akcí ve Windows 10.

Spárování náhlavní soupravy, reproduktoru nebo jiného zvukového zařízení přes Bluetooth

 1. Zapněte zvukové zařízení Bluetooth a nastavte ho jako zjistitelné. Způsob nastavení zjistitelnosti se u různých zařízení liší. Postup zjistíte na zařízení nebo se podívejte na web výrobce.

 2. Na počítači vyberte Start > Nastavení > Zařízení > Bluetooth & jiná zařízení > Přidat bluetooth nebo jiné zařízení > Bluetooth. Zvolte zařízení a postupujte podle dalších pokynů, pokud se zobrazí. Pak vyberte Hotovo.

  Zařízení Bluetooth a počítač se obvykle automaticky připojí, když jsou ve vzájemném dosahu a funkce Bluetooth je zapnutá.

Poznámka:Nevidíte své zvukové zařízení Bluetooth? Podívejte se, jak můžete opravit připojení ke zvukovým zařízením Bluetooth a bezdrátovým monitorům.

Spárování klávesnice, myši nebo jiného zařízení přes Bluetooth

 1. Zapněte Bluetooth klávesnici, myš nebo jiné zařízení a nastavte ho jako zjistitelné. Způsob nastavení zjistitelnosti se u různých zařízení liší. Postup zjistíte nazařízení nebo se podívejte na web výrobce.

 2. Na počítači vyberte Start > Nastavení > Zařízení > Bluetooth & jiná zařízení > Přidat zařízení Bluetooth nebo jiné zařízení > Bluetooth. Zvolte zařízení a postupujte podle dalších pokynů, pokud se zobrazí. Pak vyberte Hotovo.

Spárování tiskárny nebo skeneru přes Bluetooth

 1. Tiskárnu nebo skener s Bluetooth zapněte a nastavte toto zařízení jako zjistitelné. Způsob nastavení zjistitelnosti se u různých zařízení liší. Postup zjistíte na zařízení nebo se podívejte na web výrobce.

  (Video) Přidání reproduktorů podporujících technologii Bluetooth do Windows 10

 2. Vyberte Start > Nastavení > Zařízení > Tiskárny & skenery > Přidat tiskárnu nebo skener. Počkejte, než se vyhledají blízké tiskárny, pak zvolte tu, kterou chcete použít, a vyberte Přidat zařízení.

Pokud máte problémy s instalací tiskárny nebo skeneru, podívejte se na článekŘešení problémů s tiskárnouneboInstalace a používání skeneru ve Windows 10.

Spárování zařízení Bluetooth pomocí Rychlého párování

Rychlé párování ve Windows 10 umožňuje rychle spárovat podporované zařízení Bluetooth s osobním počítačem. Pokud zařízení Bluetooth podporuje Rychlé párování, obdržíte oznámení, když bude poblíž a nastavíte ho do režimu párování, aby bylo zjistitelné.

 1. Zapněte zařízení Bluetooth, které podporuje Rychlé párování, a nastavte ho jako zjistitelné. Způsob nastavení zjistitelnosti se u různých zařízení liší. Postup zjistíte na zařízení nebo se navštivte na web výrobce a vyhledejte další informace.

 2. Pokud rychlé párování používáte poprvé, vyberte ano , když se zobrazí dotaz, jestli chcete dostávat oznámení a používat rychlé párování.

 3. Když se zobrazí oznámení, že bylo nalezeno nové zařízení Bluetooth, vyberte Připojit.

 4. Po připojení vyberte Zavřít.

Než začnete, ujistěte se, že váš počítač s Windows 8 podporuje Bluetooth.

 1. Zapněte zařízení Bluetooth a nastavte ho jako zjistitelné.

  Způsob, jakým ho nastavíte jako zjistitelný, závisí na zařízení. Postup zjistíte na zařízení nebo se podívejte na web výrobce.

 2. Vyberte Start > zadejte Bluetooth > v seznamu vyberte Nastavení Bluetooth .

 3. Zapněte Bluetooth > vyberte > pár zařízení.

 4. Postupujte podle zobrazených pokynů. Pokud se už žádné nezobrazí, je to vše a zařízení je připojené.

Zařízení Bluetooth a počítač se obvykle automaticky připojí, když jsou ve vzájemném dosahu a funkce Bluetooth je zapnutá.

Než začnete, ujistěte se, že váš počítač s Windows 7 podporuje Bluetooth.

 1. Zapněte zařízení Bluetooth a nastavte ho jako zjistitelné.

  Způsob, jakým ho nastavíte jako zjistitelný, závisí na zařízení. Postup zjistíte na zařízení nebo se podívejte na web výrobce. Zapněte zařízení Bluetooth a nastavte ho jako zjistitelné. Způsob nastavení zjistitelnosti se u různých zařízení liší. Postup zjistíte na zařízení nebo se podívejte na web výrobce.

 2. Vyberte Spustit Spárování zařízení Bluetooth ve Windows (3) > Zařízení a tiskárny.

 3. Vyberte Přidat zařízení > vyberte zařízení > Další.

 4. Pokud se zobrazí nějaké další pokyny, postupujte podle nich. Pokud se už žádné nezobrazí, je to vše a zařízení je připojené.

Zařízení Bluetooth a počítač se obvykle automaticky připojí, když jsou ve vzájemném dosahu a funkce Bluetooth je zapnutá.

(Video) Jak spárovat bluetooth klávesnici se zařízením

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU INFORMAČNÍCH KANÁLŮ RSS

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse

Zeptejte se komunity

Získat podporu

(Video) Support: Pairing an Edge® 830 with the Garmin Connect™ App (Apple)

Kontakt

FAQs

How do I fix the Bluetooth pairing problem Windows 10? ›

Select Start , then select Settings > Update & Security > Troubleshoot . In Find and fix other problems, select Bluetooth, and then select Run the troubleshooter and follow the instructions.

How do I fix the Bluetooth pairing problem? ›

Step 1: Check Bluetooth basics
 1. Turn Bluetooth off and then on again. Learn how to turn Bluetooth on and off.
 2. Confirm that your devices are paired and connected. Learn how to pair and connect via Bluetooth.
 3. Restart your devices. Learn how to restart your Pixel phone or Nexus device.

Why is Bluetooth no longer available Windows 10? ›

What causes the “Bluetooth is not available” error on Windows 10? This Windows 10 error is often caused by many different things. For example, an outdated Bluetooth driver can lead to this problem. Damage is also possible when using an external Bluetooth adapter.

How do I manually reinstall Bluetooth drivers Windows 10? ›

Install Bluetooth driver manually summary
 1. Open Settings.
 2. Click on Update & Security.
 3. Click on Windows Update.
 4. Click the Check for updates button (if applicable).
 5. Click the View optional updates option.
 6. Click the Driver updates tab.
 7. Select the driver you want to update.
 8. Click the Download and install button.

Can I reinstall Bluetooth on Windows 10? ›

On your PC, select Start > Settings > Devices > Bluetooth & other devices > Add Bluetooth or other device > Bluetooth. Choose the device and follow additional instructions if they appear, then select Done.

What causes Bluetooth not to connect? ›

If your Bluetooth devices won't connect, it's likely because the devices are out of range, or aren't in pairing mode. If you're having persistent Bluetooth connection problems, try resetting your devices, or having your phone or tablet "forget" the connection.

How do I reset my Bluetooth settings? ›

5. Reset Bluetooth Settings
 1. Head to Settings > System, and tap the Advanced drop-down button.
 2. Then, tap "Reset options" and choose Reset Wi-Fi, mobile, & Bluetooth.
Jan 4, 2023

How do I reset all my Bluetooth settings? ›

To do this on your Android device:
 1. Open Settings, and then tap Apps.
 2. Tap the Sort icon (the down arrow with three vertical bars), then tap Show system apps.
 3. Tap OK and all the system apps will appear in the list.
 4. Tap Bluetooth > Storage > Clear data.
 5. Tap OK to confirm.

Which driver to update for Bluetooth on Windows 10? ›

In the search box on the taskbar, enter device manager, then select Device Manager. Find Bluetooth and expand it. Find the Realtek device and right-click or long press on it. Select Update Driver from the context menu.

Where did Bluetooth go Windows 11? ›

Open the Start menu and head to Settings > Bluetooth & devices. Go to Devices and click on More Bluetooth Settings. Tick the box that reads Show the Bluetooth icon in the notification area. Hit Apply followed by OK.

How do I make my computer Bluetooth capable? ›

All you need is a Bluetooth dongle, an adapter that connects via USB. Once installed and active, the dongle will enable you to connect any Bluetooth device to your computer.

How do I know if my computer has Bluetooth? ›

Does my computer have Bluetooth?
 1. From your Windows search bar, type in “Device Manager”
 2. Click it to open.
 3. Scroll down the devices in the list. Do you see Bluetooth? If so, you have the technology installed.
Oct 18, 2019

What is the shortcut key to turn on Bluetooth in Windows 10? ›

Connecting to paired Bluetooth devices is easy in Windows 10. The overlay on the right is what you see when using the Win + K keyboard shortcut. In Windows 10, WIN + K gave quick access to your wireless displays and devices. Many people used it to connect to paired Bluetooth accessories.

How do I reset my Bluetooth driver on Windows? ›

To reset a Bluetooth device, open the Start menu and go to Settings > Devices > Bluetooth & other devices. Then select the Bluetooth device you want to remove and click Remove device > Yes. Finally, click Add Bluetooth or other device to reconnect your device.

How do I install Bluetooth on Windows 10 without adapter? ›

How to connect the Bluetooth device to the computer
 1. Press and hold the Connect button on the bottom of the mouse. ...
 2. On the computer, open the Bluetooth software. ...
 3. Click the Devices tab, and then click Add.
 4. Follow the instructions that appear on the screen.

How do I restart Bluetooth driver in Windows 10? ›

Solution 2: Re-enable the Bluetooth driver software
 1. Navigate to Device Manager. You can do so by going to the Start menu and searching for 'Device Manager. '
 2. Disable Bluetooth device. Right-click on where you see 'Bluetooth device' and select 'Disable device. ...
 3. Re-enable Bluetooth device.
Jan 4, 2019

How do I Update my Bluetooth driver on my computer? ›

Open the "Device Manager" You'll see a list of devices and you should see one or more available under "Bluetooth" Right-click on the device you want to update under Bluetooth and select "Update Driver"

How do I force my Bluetooth to connect? ›

Step 2: Connect

Swipe down from the top of the screen. Make sure Bluetooth is turned on. Touch and hold Bluetooth . In the list of paired devices, tap a paired but unconnected device.

What is the code to pair Bluetooth? ›

For example, you may be asked for a PIN when pairing with a Bluetooth headset or speaker. Entering the code “0000” will often work.

Can someone block your Bluetooth connection? ›

A Bluetooth jammer is any device that can block the signals being exchanged between two or more devices. A jammer sends out an interfering signal that prevents devices in the locality from connecting. This can be very useful in areas where phone usage is restricted, and network security is of utmost importance.

Does factory reset fix Bluetooth? ›

Resetting your Bluetooth device clears the unit of any stored passkeys and connections and can usually be completed within minutes. The procedure returns the device to its factory settings. Perform a reset procedure as a last resort and only after troubleshooting connection and function problems.

Is it possible to reset Bluetooth? ›

Reset the Bluetooth Settings

Another solution is to reset your phone's Bluetooth settings. This will erase all of your custom Bluetooth settings and restore them to defaults. To reset the Bluetooth settings, go to Settings > System. Then, tap on the Reset phone or Reset options.

Does reset network settings help Bluetooth? ›

Sometimes a quick reboot or toggling Airplane mode will fix glitches. If the issue persists with Bluetooth, Wi-Fi, or cellular connectivity, you'll need to reset the network settings on your phone. Luckily, a network reset is simple and doesn't delete all the content on your phone.

What does clearing Bluetooth cache do? ›

Note: Clearing Bluetooth cache will cause the Bluetooth configuration settings for all your Bluetooth devices to be lost. In a sense, you're resetting Bluetooth on your device and "starting over" fresh. Do this as a last resort and at your own risk. Choose the option to "Display system apps".

Why does my Bluetooth pairing keep failing? ›

Try these steps first

Make sure that your Bluetooth accessory and iOS or iPadOS device are close to each other. Turn your Bluetooth accessory off and back on again. Make sure that your Bluetooth accessory is on and fully charged or connected to power. If your accessory uses batteries, see if they need to be replaced.

How do I reset Bluetooth settings on Windows 10? ›

To reset a Bluetooth device, open the Start menu and go to Settings > Devices > Bluetooth & other devices. Then select the Bluetooth device you want to remove and click Remove device > Yes. Finally, click Add Bluetooth or other device to reconnect your device.

Videos

1. ✰✰✰ Cambridge Audio 🎧 Melomania Touch 🧬 el revew más completo y detallado que existe en Internet
(audio - video)
2. Jak spárovat mozkový čip s počítačem přes Bluetooth
(Štěkánka)
3. Pairing Nucleus 7 with the Wireless Phone Clip
(Cochlear Europe, Middle East & Africa)
4. Jak přehrávat hudbu z mobilu přes bluetooth ve Windows 10
(Luciášek)
5. Jak zrušit spárování nebo odstranit zařízení?
(E-guide Renault)
6. Support: Getting Started with the Approach® S62
(Garmin)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Maia Crooks Jr

Last Updated: 11/03/2022

Views: 6716

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Maia Crooks Jr

Birthday: 1997-09-21

Address: 93119 Joseph Street, Peggyfurt, NC 11582

Phone: +2983088926881

Job: Principal Design Liaison

Hobby: Web surfing, Skiing, role-playing games, Sketching, Polo, Sewing, Genealogy

Introduction: My name is Maia Crooks Jr, I am a homely, joyous, shiny, successful, hilarious, thoughtful, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.