Zobrazení všech fotek - Podpora Microsoftu (2023)

Aplikace Fotky v Windows 11 shromažďuje fotky z vašeho počítače, telefonu, účtů cloudového úložiště a dalších zařízení a umístí je na jedno místo, kde snadněji najdete to, co hledáte. 

Začněte tím, že do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadáte fotky a pak ve výsledcích vyberete aplikaci Fotky. Nebo vyberte Otevřít aplikaci Fotky pomocí následujícího odkazu:

Otevřít aplikaci Fotky

Pomozte aplikaci najít další fotky

Aplikace Fotky automaticky zobrazí fotky a videa ze složky Obrázky z vašeho počítače a z OneDrivu. Tady je postup, jak do složky Obrázky přidat další zdrojové složky.

 1. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte fotky a pak ve výsledcích vyberte aplikaci Fotky.

 2. V levém navigačním panelu přejděte na Složky .

 3. Vyberte Přidat složku .

 4. Na počítači najděte složku, kterou má aplikace Fotky obsahovat, a zvolte Vybrat složku a přidejte ji do aplikace.

  Při přidávání a odebírání obsahu se v aplikaci Fotky bude zobrazovat aktualizovaný obsah z nových složek.

Kopírování obsahu: Pokud zkopírujete fotku, video nebo složku v aplikaci Fotky, zůstane obsah v původním umístění a do nově zadaného umístění se přidá duplikát.

Přesouvání obsahu: Pokud v aplikaci Fotky přesunete fotku, video nebo složku, přesune se také umístění obsahu na vašem zařízení. Například složka už nebude existovat v původním umístění.

Odebírá se obsah: Pokud už nechcete, aby se fotka, video nebo složka v aplikaci Fotky zobrazovala, můžete je odebrat tak, že kliknete pravým tlačítkem myši (nebo vyberete a podržíte) název položky v levém navigačním panelu. Odebráním složky z aplikace Fotky se obsah této složky neodstraní z počítače s Windows.

Odstraňuje se obsah: Pokud z aplikace Fotky odstraníte fotky nebo videa uložená ve složkách, trvale se odstraní z vašeho počítače s Windows.

(Video) 3 Windows Features You Didn't Know

Import fotek avideí

Fotky a videa, které jste uložili na SD kartu fotoaparátu, USB flash disk, telefon nebo jiné zařízení, můžete importovat.

 1. Pomocí USB kabelu připojte zařízení kpočítači.

 2. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte fotky a pak ve výsledcích vyberte aplikaci Fotky.

 3. Na panelu aplikace vyberte Importovat .

 4. Vaše zařízení se automaticky zobrazí v části Připojená zařízení. Zvolte své zařízení ze seznamu připojených zařízení.

 5. Vyberte fotky a videa, které chcete importovat.

 6. Zvolte umístění cílové složky pro import.

 7. Pokud chcete fotky a videa z importovacího zařízení trvale odstranit, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí tlačítka Odstranit položky po importu.

  Upozornění:Zaškrtnutím tlačítkaOdstranit položky po importu trvale odeberete fotky nebo videa z importovacího zařízení.

 8. Vyberte Potvrdit a přesuňte fotky a videa.

  Poznámka:Pokud používáte telefon s Androidem a import nefunguje, možná budete muset změnit nastavení USB telefonu tak, aby umožňoval přenos fotek.

Připojení k OneDrivu

Aplikace Fotky se může připojit k vašemu účtu OneDrive, abyste viděli všechny svoje fotky a videa na jednom místě. Můžete je zobrazit na kartě OneDrive v aplikaci Fotky, jakmile se připojíte k OneDrivu. Na kartě OneDrive v aplikaci Fotky se zobrazují jenom fotky a videa, které jsou uložené ve složce Obrázky na OneDrivu.

Když si v cloudové kolekci prohlížíte fotku nebo video, automaticky se stáhne do vašeho počítače s Windows. Po stažení se všechny změny provedené v této fotce nebo videosouboru (přesunutí, úpravy, odstranění) budou synchronizovat zpět do vašeho cloudu.

Na kartě OneDrive aplikace Fotky uvidíte svá osobní alba a funkce, jako jsou vzpomínky na OneDrive. Vzpomínky na OneDrive automaticky generuje OneDrive, ne aplikace Fotky. Když v aplikaci Fotky vyberete Vzpomínky nebo alba na OneDrivu, dostanete se do jejich umístění na webu OneDrive.

(Video) TOP 10 Počítačové lifehacky, které vám usnadní život

Připojení k OneDrivu v aplikaci Fotky:

 1. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte fotky a pak ve výsledcích vyberte aplikaci Fotky.

 2. V levém navigačním panelu přejděte na OneDrive .

 3. Vyberte tlačítko Přihlásit se a přihlaste se ke svému účtu OneDrive. Udělte aplikaci oprávnění pro přístup k vašim údajům.

  V nastavení aplikace Fotky můžete určit, jestli je OneDrive připojený k aplikaci Fotky.

Přesouvání nebo kopírování obsahu: Změny provedené v obsahu na OneDrivu se provedou u obsahu uloženého na počítači s Windows i obsahu na OneDrivu. Změny obsahu na OneDrivu ve Windows se také synchronizují s OneDrivem.

Odstraňuje se obsah: Pokud odstraníte fotky, videa nebo složky z aplikace Fotky na OneDrivu, pošlou se do koše okna ze složky, ze které pocházejí na vašem počítači s Windows. Odstraní se také z vašeho účtu OneDrive. Odstraněné soubory budou k dispozici v koši OneDrivu po dobu 30 dnů a po uplynutí této doby budou trvale odstraněny.

Automatické nahrávání mobilních fotek a videí na OneDrive

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak zkopírovat všechny fotky a videa na jedno místo v aplikaci Fotky, je nastavit automatické nahrávání fotek z mobilního zařízení na OneDrive.

 1. Otevřete aplikaci Fotky , v levém navigačním panelu přejděte na OneDrive a přihlaste se k OneDrivu na počítači s Windows.

 2. Nainstalujte si aplikaci OneDrive na zařízení s iOSem nebo Androidem.

 3. V aplikaci OneDrive na zařízení s iOSem nebo Androidem zapněte v nastavení aplikace OneDrive možnost Nahrávání z fotoaparátu. Nejnovější fotky a videa, které pořídíte, se automaticky začnou nahrávat na OneDrive.

Po nahrání na OneDrive se tyto fotky a videa automaticky zobrazí v aplikaci Fotky na vašem počítači, pokud máte k aplikaci Fotky připojený OneDrive. 

Připojení k iCloudu

Aplikace Fotky se také může připojit ke kolekci fotek na iCloudu. Aplikace Fotky čte jenom z vašeho účtu iCloud. změny provedené v kolekci iCloud na počítači s Windows se nesynchronizují zpět do iCloudu. Aplikace Fotky nezobrazuje oblíbené položky z alb iCloudu nebo iCloudu.

(Video) Microsoft PowerToys: Customize your Windows 10/11 experience

Připojení k iCloudu:

 1. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte fotky a pak ve výsledcích vyberte aplikaci Fotky.

 2. Přejděte na kartu iCloud .

 3. Vyberte tlačítko Získat iCloud pro Windows . Zobrazí se výzva, abyste přešli do Microsoft Storu a stáhli si aplikaci iCloud pro Windows.

 4. Otevřete aplikaci iCloud pro Windows, přihlaste se k iCloudu pomocí svého Apple ID a pak zvolte Fotky v aplikaci iCloud, abyste si v aplikaci Fotky zobrazili multimédia z iCloudu.

 5. Otevřete aplikaci Fotky nebo se vraťte do aplikace Fotky a přejděte na kartu iCloud . Uvidíte veškerý obsah iCloudu.

  V nastavení aplikace Fotky můžete určit, jestli je iCloud připojený k aplikaci Fotky.

Přesouvání, kopírování nebo odstraňování obsahu: Když provedete změny v obsahu iCloudu, provedou se tyto změny jenom v obsahu uloženém na vašem počítači s Windows. Tyto změny se nesynchronizují zpět do iCloudu.

Starší verze aplikace Fotky shromáždí fotky z vašeho počítače, telefonu a dalších zařízení a umístí je na jedno místo, kde snadněji najdete to, co hledáte. 

Začněte tím, že do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadáte fotky a pak ve výsledcích vyberete aplikaci Fotky. Nebo vyberte Otevřít aplikaci Fotky pomocí následujícího odkazu:

Otevřít aplikaci Fotky

Rychlé vyhledání fotek

Zobrazení všech fotek - Podpora Microsoftu (1)

Kolekci můžete procházet podle data, alba, videoprojektu, složky nebo značek, které jste u fotek použili. Máte také možnost zapnout funkci seskupení podle obličeje jako další způsob hledání fotek v kolekci. Seskupení podle obličeje najde podobné tváře na fotkách nebo videích a seřadí tato seskupení do alb, což vám umožní označit alba pomocí zvolených přezdívek. Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout na stránce nastavení aplikace Fotky a na kartě Lidé. Přečtěte si další informace o funkci seskupení podle obličeje.

(Video) Microsoft Teams - pracujte odkudkoliv

Další informace o datech, která se shromažďují a ukládají při používání předchozích verzí aplikace Fotky, najdete v části Fotografie starší verze v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů v části Fotky.

Automatické nahrávánífotek

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak zkopírovat všechny fotky a videa na jedno místo v aplikaci Fotky, je nastavit automatické nahrávání na OneDrive z vašeho mobilního zařízení.

 1. Přihlaste se ke svému účtu OneDrive v aplikaci Fotky výběrem ikony osoby v pravém horním rohu. Nainstalujte si aplikaci OneDrive na zařízení s iOSem nebo Androidem.

 2. Na zařízení s iOSem nebo Androidem zapněte v nastavení aplikace OneDrive možnost Nahrávání z fotoaparátu. Nově pořízené fotky avidea se začnou automaticky nahrávat.

Po nahrání se fotky a videa automaticky zobrazí v aplikaci Fotky na vašem počítači.

Získejte další nápovědu k přenášení fotek a videí z vašeho zařízení s Androidem nebo z iPhonu do počítače. 

Import fotek avideí

Můžete importovat videa afotky uložené na kartě SD fotoaparátu, USB flash disku nebo jiném zařízení.

 1. Pomocí USB kabelu připojte zařízení kpočítači.

 2. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte fotky ave výsledcích pak vyberte aplikaci Fotky.

 3. Vyberte Importovat a podle pokynů importujte ze složky nebo ze zařízení USB. Aplikace automaticky vybere položky, které jste ještě neimportovali, nebo můžete určit, co chcete importovat.

  Poznámka:Pokud používáte telefon s Androidem a funkce importu nefunguje, budete u telefonu možná muset změnit nastavení portu USB tak, aby umožňoval přenos fotek.

Pomozte aplikaci najít další fotky

Aplikace Fotky automaticky zobrazí fotky a videa ze složky Obrázky z vašeho počítače a z OneDrivu. Tady je postup, jak do složky Obrázky přidat další zdrojové složky.

 1. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte fotky ave výsledcích pak vyberte aplikaci Fotky.

 2. Vyberte Zobrazit další > Nastavení .

  (Video) ChatGPT Pro extension/addon for Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox v0.2.0

 3. Včásti Zdroje vyberte Přidat složku.

 4. Zvolte složku z počítače, externí jednotky nebo síťové jednotky připojené k počítači a pak vyberte Přidat tuto složku do složky Obrázky a přidejte ji do aplikace Fotky.
  Budou zahrnuty i podsložky složek, které přidáte.

Videos

1. Zabezpečení dat ve službě Microsoft 365 — Webinář společnosti Synology
(Synology)
2. Skryté funkce, které ve Windows 11 (možná) neznáte
(TECHFEED)
3. Top 25 Word 2016 Tipy a triky
(Sele Training)
4. TOP 5 Tajné funkce iPhonu, o kterých 90% lidí neví
(TopTrendingCZ)
5. JAK ZVÝŠIT VÝKON POČÍTAČE / NOTEBOOKU 🔥| 5 tipů a triků | o 100% rychlejší PC | FPS zvýšení | CZ/SK
(Hakalas)
6. Jak vytvořit video z fotek s hudbou - během 5 minut
(SmartSHOW 3D)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Neely Ledner

Last Updated: 11/26/2022

Views: 6714

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Neely Ledner

Birthday: 1998-06-09

Address: 443 Barrows Terrace, New Jodyberg, CO 57462-5329

Phone: +2433516856029

Job: Central Legal Facilitator

Hobby: Backpacking, Jogging, Magic, Driving, Macrame, Embroidery, Foraging

Introduction: My name is Neely Ledner, I am a bright, determined, beautiful, adventurous, adventurous, spotless, calm person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.